Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

1. F

2. P

3. F

4. F

Zadanie 4

Dwucukry: sacharoza, laktoza, maltoza

Wielocukry: celuloza, glikogen, skrobia

Zadanie 5

Funkcja energetyczna: glukoza, fruktoza

Funkcja zapasowa: glikogen, skrobia

Funkcja budulcowa: chityna, celuloza

Zadanie 6

a)

Odczynniki Fehlinga I i II: glukoza

Płyn Lugola: skrobia.

b) 

Czy ziemniaku i w jabłku występują takie same cukry?

c) 

W ziemniaku występuje skrobia, a w jabłku glukoza lub fruktoza

© squick.pl

You cannot copy content of this page