Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

ATGCCTATAGGTACTTAG

Zadanie 5

A. mRNA – informacyjny RNA.
B. tRNA – transportujący RNA.
C. rRNA – rybosomowy RNA.

Zadanie 6

Obrazek po lewej: RNA

Obrazek po prawej: DNA

Zadanie 7

RNA – udział w syntezie białek.

Zadanie 8

Stwierdzenie nie jest prawdziwe. Nukleotydy występują nie tylko w DNA i RNA, lecz również jako wolne nukleotydy oraz dinukleotydy. 

© squick.pl

You cannot copy content of this page