Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

komórka roślinna, komórka bakteryjna, komórka grzybowa, komórka zwierzęca

Zadanie 2

Stwierdzenie jest prawdziwe. Błona komórkowa jest niezbędna dla wszystkich typów komórek, ponieważ tworzy barierę oddzielającą środowisko wewnętrzne komórki od środowiska zewnętrznego. 

Zadanie 3

a)

b)

A. eukariotyczną / prokariotyczną.

B. roślinną / zwierzęcą.

C. organizmu cudzożywnego / organizmu samożywnego.

c)

FunkcjaNazwa struktury komórkowej
Zachodzi w niej trawienie uszkodzonych organelli i składników pokarmowych.lizosom
Bierze udział głównie w produkcji białek i lipidów.siateczka śródplazmatyczna
Kontroluje przebieg większości procesów życiowych komórki.jądro komórkowe
Modyfikuje białka i lipidy oraz transportuje je w odpowiednie miejsca komórki lub poza nią.aparat Golgiego

© squick.pl

You cannot copy content of this page