Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

wakuola, cytoszkielet, siateczka śródplazmatyczna, cytoplazma

Zadanie 2

Porównywana cecha

Siateczka śródplazmatyczna gładka

Siateczka śródplazmatyczna szorstka

Obecność rybosomów

nieobecne

obecne

Funkcja

Produkuje lipidy, neutralizuje trujące związki oraz magazynuje jony wapnia.

Odpowiada za modyfikację i transport białek, które powstają na dołączonych do niej rybosomach.

Zadanie 3

Rybosomy są niezbędne, ponieważ ich zadaniem jest synteza białek, których potrzebujemy do odpowiedniego funkcjonowania.

Zadanie 4

Funkcją trzustki jest produkcja hormonów i enzymów trawiennych, za których syntezę, modyfikację i transport jest odpowiedzialna siateczka śródplazmatyczna szorstka z rybosomami. Natomiast siateczka śródplazmatyczna gładka pomaga neutralizacje trujących związków wątrobie.

© squick.pl

You cannot copy content of this page