Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 5

a)

jądro komórkowe -> rybosomy -> siateczka śródplazmatyczna -> aparat Golgiego -> pęcherzyki aparatu Golgiego 

b)

Przedstawiono egzocytozę, ponieważ substancje są transportowane na zewnątrz komórki.

Zadanie 6

Cecha

Wakuola

Jądro
komórkowe

Rybosom

Mitochondrium

Lizosom

Liczba błon
biologicznych

1

2

0

2

1

© squick.pl

You cannot copy content of this page