Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Po lewej stronie: replikacja DNA

Po prawej stronie: mitoza

b)

Faza M: mitoza     Interfaza: replikacja DNA

Zadanie 2

a) 

Replikacja DNA.
Po rozpleceniu helisy do każdej nici są dobudowywane nowe nukleotydy. W taki sposób powstają dwie cząsteczki DNA z jednej.

b)

Proces zachodzi przed podziałem komórki, aby komórki potomne otrzymały ten sam materiał genetyczny jaki ma komórka macierzysta.

Zadanie 3

a)

Po lewej stronie: faza M

Po prawej stronie: Interfaza

b)

wzrost komórki, specjalizacja komórek, replikacja DNA, synteza białek uczestniczących w podziale komórki, synteza białek niezbędnych do funkcjonowania komórki, podział cytoplazmy, powstawanie nowych organelli

c)

Komórki przechodzą do fazy G0 gdy się specjalizują do pełnienia określonych funkcji i przestają się dzielić.

d)

Mitoza

© squick.pl

You cannot copy content of this page