Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

1. Enzymy spowalniają / przyspieszają przebieg reakcji zachodzących w organizmie.

2. Enzymy / nie są substratami reakcji.

3. W przebiegu reakcji enzymy zużywają się / nie zużywają się.

4. Enzymy katalizują reakcje przez zwiększenie / zmniejszenie energii aktywacji cząsteczek substratu, czyli energii niezbędnej do przebiegu reakcji.

Zadanie 2

a)

Amylaza ślinowa jest swoista względem substratów, ponieważ wiąże się tylko z określonymi substratami – niektórymi węglowodanami np. skrobią i glikogenem.

b)

Swoistość amylazy ślinowej względem reakcji polega na tym, że katalizuje ona tylko określony typ reakcji – rozcinanie wiązań 1,4-α-glikozydowych.

Zadanie 3

© squick.pl

You cannot copy content of this page