Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

a)

A

b)

Reakcja kataboliczna

c)

Substraty

Zadanie 5

a)

Bromelina rozkłada wiązania peptydowe białek zawartych w mięsie i w ten sposób powoduje jego zmiękczenie.

b)

Pasteryzowany ananas nie zawiera aktywnego enzymu, ponieważ enzym ten uległ denaturacji w procesie pasteryzacji.

Zadanie 6

1. F

2. P

3. P

© squick.pl

You cannot copy content of this page