Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

Lp.

Opis

Pierwszy kontakt z alergenem

Powtórny kontakt z alergenem

1.

Komórki odpornościowe uwalniają histaminę, która wywołuje objawy alergii.

 

X

2.

Przeciwciała obecne na komórkach odpornościowych wiążą sią z alergenem

 

X

3. 

Limfocyty B produkują przeciwciała skierowane przeciwko danemu alergenowi.

X

 

Zadanie 5

a)

A – 1

b)

Osoby spokrewnione ze sobą mają zazwyczaj bardziej zbliżony zestaw antygenów zgodności tkankowej, niż obce sobie osoby.

© squick.pl

You cannot copy content of this page