Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

b)

1. F 

2. P

3. P

4. F

Zadanie 2

A, E

Zadanie 3

a)

Bardziej stężony jest mocz ostateczny, ponieważ zawiera mniej wody oraz większe stężenie mocznika i soli nieorganicznych niż mocz pierwotny.

b)

Hormon antydiuretyczny (ADH) powoduje zwiększenie wchłaniania zwrotnego wody w kanalikach nerkowych.

© squick.pl

You cannot copy content of this page