Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

Nazwa części nefronu

Opis

Funkcja

Ciałko nerkowe

Składa się z kłębuszka nerkowego oraz torebki kłębuszka.

Zachodzi tu proces filtracji.

Kanalik nerkowy

Składa się z kanalika krętego I rzędu, pętli nefronu i kanalika krętego II rzędu.

Zachodzą tu procesy resorpcji i sekrecji.

Zadanie 5

a)

Badanie poziomu mocznika zleca się osobom będącym na diecie wysokobiałkowej, ponieważ białko może u nich powodować podwyższenie stężenie mocznika.

b)

U pacjentów poddawanych dializie ustala się poziom mocznika we krwi, aby ocenić, czy krew została oczyszczona z mocznika.

Zadanie 6

Niski poziom mocznika w moczu może świadczyć o chorobach wątroby, ponieważ w wątrobie zachodzi cykl mocznikowy.

Zadanie 7

Zbyt mały ciężar właściwy moczu może świadczyć o odwodnieniu organizmu / niewydolności nerek. Efektem ciężkiej głodówki lub cukrzycy może być pojawienie się w moczu bilirubiny / ciał ketonowych. Obecność w moczu glukozy / urobilinogenu może sugerować cukrzycę.

© squick.pl

You cannot copy content of this page