Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

W czasie spoczynku wewnątrz neuronu znajduje się więcej jonów dodatnich / ujemnych. Taka różnica ładunków po obu stronach błony neuronu powoduje, że jest ona zdepolaryzowana / spolaryzowana. Po zadziałaniu bodźca następuje masowy przepływ jonów ujemnych / dodatnich wnętrza neuronu. Powoduje to chwilową zmianę proporcji ładunków, nazywaną polaryzacją / depolaryzacją błony, i wytworzenie impulsu nerwowego. Po przemieszczeniu się impulsu nerwowego wzdłuż neuronu następuje repolaryzacja / depolaryzacja błony neuronu, co przywraca potencjał spoczynkowy / czynnościowy.

Zadanie 5

A, ponieważ ma ono osłonkę mielinową, dzięki której impulsy są przewodzone skokowo.

Zadanie 6

a)

X – receptor w błonie dla neuroprzekaźnika

b)

c)

Neuroprzekaźniki hamujące

Neuroprzekaźniki pobudzające

kwas γ-aminomasłowy

serotonina, dopamina, adrenalina

© squick.pl

You cannot copy content of this page