Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

A – nabłonek wielowarstwowy płaski

b)

Komórki tej tkanki ściśle do siebie przylegają i tworzą barierę.

Zadanie 4

A. naskórek / skóra właściwa

B. warstwa rogowa naskórka / warstwa rozrodcza naskórka

C. warstwa rozrodcza naskórka / skóra właściwa

D. skóra właściwa / naskórek

Zadanie 5

Niska temperatura 

Wysoka temperatura 

wydzielanie / brak wydzielania potu

wydzielanie / brak wydzielania potu

rozszerzanie / kurczenie się naczyń krwionośnych 

rozszerzanie / kurczenie się naczyń krwionośnych 

Zadanie 6

a)

cholesterol

b)

Synteza tej witaminy zachodzi pod wpływem promieni UV, a w okresie zimowym ilość promieniowania odbierana przez skórę jest dużo mniejsza, dlatego powinniśmy uzupełniać niedobór tej witaminy.

© squick.pl