Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Ilustracja przedstawia łopatkę / mostek. Kość ta stanowi element części biernej / czynnej układu ruchu. Wchodzi / Nie wchodzi ona w skład szkieletu osiowego. Jej kształt świadczy o tym, że należy do kości różnokształtnych / płaskich.

Zadanie 2

Opis kości

Oznaczenie literowe

Rodzaj kości

Ten rodzaj kości ma długość i szerokość większą niż grubość.

C

kość płaska

Wszystkie wymiary tych kości są do siebie zbliżone.

A

kość krótka

Ten rodzaj kości ma długość większą niż grubość i szerokość.

B

kość długa

Kości te mają nieregularny kształt, występują w nich wyrostki i zagłębienia.

D

kość różnokształtna

Zadanie 3

Podane stwierdzenie jest słuszne, ponieważ budowa chemiczna kości opiera się na dużej zawartości soli mineralnych, zwłaszcza wapnia, który wpływa na cechy fizyczne (nadaje twardość).

© squick.pl

You cannot copy content of this page