Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 5

a)

staw siodełkowy, staw obrotowy, staw zawiasowy, staw kulisty

b)

Maź stawowa zmniejsza tarcie pomiędzy kośćmi tworzącymi staw.

Zadanie 6

Opis elementu budującego staw

Nazwa elementu budującego staw

Przestrzeń między kośćmi, która jest wypełniona substancją o charakterze smaru.

jama stawowa

Pokrywa powierzchnie stawowe kości, dzięki czemu chroni je przed urazami oraz zmniejsza tarcie.

chrząstka stawowa

Stabilizuje staw i zapobiega przemieszczaniu się kości w jego obrębie.

torebka stawowa

Zadanie 7

Kości

Rodzaj stawu

paliczki kości palców stopy

staw zawiasowy

kość miedniczna i kość udowa

staw kulisty

kość nadgarstka i pierwsza kość śródręcza

staw siodełkowy

Zadanie 8

1. F

2. P

3. F

© squick.pl

You cannot copy content of this page