Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

Przedstawiono 3 sarkomery.

b)

miozyna

c)

Znajduje się w stanie skurczu, ponieważ włókna aktyny są wsunięte pomiędzy włókna miozyny.

d)

Dobrze rozwinięta siateczka śródplazmatyczna we włóknie mięśniowym zapewnia odpowiednie stężenie jonów wapnia, które są niezbędne do wykonywania skurczu.

Zadanie 4

A. 4

B. 5

C. 1

D. 3

Zadanie 5

1. P

2. P

3. F

© squick.pl

You cannot copy content of this page