Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Cukry

Białka

glikogen, sacharoza, laktoza

kolagen, hemoglobina, aktyna

b)

C, E

Zadanie 2

a)

Oznaczenie elementu

Nazwa elementu błony komórkowej

Grupa związków organicznych budujących element

A

glikolipid

cukry, lipidy

B

białko transbłonowe

białka

C

fosfolipid

lipidy

b)

Funkcja zapasowa

© squick.pl

You cannot copy content of this page