Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

Stwierdzenie jest prawdziwe, ponieważ drogi oddechowe pokryte są orzęsionym nabłonkiem, który wychwytuje zanieczyszczenia z powietrza.

Zadanie 5

Płuca są parzystym narządem, przy czym prawe / lewe płuco jest zbudowane z trzech płatów. Płuca składają się z pęcherzyków płucnych, których ściany są zbudowane z nabłonka jednowarstwowego / wielowarstwowego płaskiego. Niewielkie wymiary pęcherzyków oraz ich duża liczba pozwalają na zwiększenie / zmniejszenie powierzchni płuc, co zwiększa efektywność wymiany gazowej.

Zadanie 6

a)

krtań

b)

B

c)

Podczas infekcji górnych dróg oddechowym jama nosowa oraz zatoki pokryte są wydzieliną. Zmienia ona powierzchnie wolnej przestrzeni w tych narządach przez co powietrze inaczej się po nich rozchodzi. Inny przepływ powietrza i rezonowanie w jamie nosowej i zatokach powoduje zmianę barwy głosu.

© squick.pl

You cannot copy content of this page