Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Opis

Nazwa zanieczyszczenia powietrza

Substancja rakotwórcza występująca m.in. w spalinach samochodowych.

Benzopiren

Związki, które po połączeniu z wodą powodują kwaśne opady.

Tlenki siarki i tlenki azotu

b)

1. Stosowanie filtrów i katalizatorów

2. Odchodzenie od elektrowni węglowych na rzecz bardziej ekologicznych źródeł

Zadanie 2

a)

dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenek siarki, tlenek azotu

b)

Czad łączy się z hemoglobiną z dużym powinowactwem i to połączenie jest trudne do odwrócenia. Dlatego należy przeprowadzić transfuzję, żeby doprowadzić do organizmy erytrocyty niezwiązane z cząsteczkami czadu, aby możliwy był efektywny transport tlenu.

Zadanie 3

A. Układ nerwowy: powoduje niedotlenieni mózgu

B. Układ krwionośny: powoduje niewydolność krążenia

C. Układ rozrodczy: powoduje bezpłodność

D. Układ kostny: zwiększa ryzyko białaczki szpikowej 

© squick.pl

You cannot copy content of this page