Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Opis

Składnik krwi

Fragmenty cytoplazmy komórek szpiku pozbawione jądra komórkowego. Biorą udział w krzepnięciu krwi.

płytki krwi

Składa się głównie z wody i białek, w tym fibrynogenu, który odpowiada za krzepnięcie krwi.

osocze

Zadanie 2

a)

b)

typowa sieć naczyń włosowatych

c)

nerki

Zadanie 3

1. P

2. F

3. P

© squick.pl

You cannot copy content of this page