Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

3.1 B

3.2 C

3.3 B

3.4 B

3.5 A

3.6 C

Zadanie 4

4.1 B

4.2 A

4.3 C

© squick.pl