Powstanie filmu wiązało się z odkryciem niedoskonałości ludzkiego wzroku i jego opóźnień w przetwarzaniu obrazu. Powstawały pierwsze urządzenia, które oszukiwały wzrok w ten sposób aby kilka obrazów tworzyło ruchomy film. Najwcześniejsze z takich urządzeń to camera obscura. Owe praktyki dziś zalicza się do wczesnej historii kina i nazywa jej prehistorią.

Powstanie filmu wiązało się z odkryciem niedoskonałości ludzkiego wzroku i jego opóźnień w przetwarzaniu obrazu. Powstawały pierwsze urządzenia, które oszukiwały wzrok w ten sposób aby kilka obrazów tworzyło ruchomy film. Najwcześniejsze z takich urządzeń to camera obscura. Owe praktyki dziś zalicza się do wczesnej historii kina i nazywa jej prehistorią.

You cannot copy content of this page