Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

– brak nadzoru nad stosowaniem konserwantów

– brak każdorazowego badania

– brak weryfikacji zawartości z etykietą

– brak weryfikacji kwestii kumulacji limitów „E” w diecie

b)

Zadanie indywidualne

Zadanie 2

NIK skupia się na kontrolowaniu działalności organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 

Działania NIK przyczyniają się do poprawy działalności organów państwa, dlatego ich działalność jest bardzo ważna.

Zadanie 3

Trybunał Konstytucyjny: B,D,F

Trybunał Stanu: A

Sąd Najwyższy: C,E

© squick.pl

You cannot copy content of this page