Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

Organ stanowiący gminy: rada gminy, miasta, miejska

Organ wykonawczy gminy: wójt, burmistrz, prezydent

Organ stanowiący powiatu: rada powiatu

Organ stanowiący województwa: sejmik województwa

© squick.pl

You cannot copy content of this page