Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

1. D

2. A

3. B

Zadanie 2

Zadanie indywidualne

Zadanie 3

Grupy społeczne, w których wymagana jest postawa konformistyczna:

– wojsko (ludzie muszą się podporządkowywać decyzjom innych i panującemu rygorowi)

– urzędnicy (muszą postępować zgodnie z prawem i zasadami etyki)

Grupy społeczne, w których wymagana jest postawa nonkonformistyczna:

– subkultura

– gang

Zadanie 4

(PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE) Te słowa wskazują, że na świecie nie ma dwóch takich samych ludzi. Mogą istnieć ludzie bardzo do siebie podobni, ale nawet minimalnie będą się różnić, dlatego nie powinniśmy nikogo szufladkować, ponieważ narzuca to ludziom przyjmowanie danych zachowań, czasami niezgodnych z ich wolą.

Zadanie 5

a)

Działania miały skłaniać jednostki do przyjęcia postawy konformistycznej, ze względu na to, że władze różnymi metodami, zwłaszcza propagandowymi, skłaniały ludzi do posłuszeństwa. Przysięga miała na celu wymuszenie jej realizowania przez ludzi.

b)

Funkcjonowanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w czasach PRL.(PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE) Te słowa wskazują, że na świecie nie ma dwóch takich samych ludzi. Mogą istnieć ludzie bardzo do siebie podobni, ale nawet minimalnie będą się różnić, dlatego nie powinniśmy nikogo szufladkować, ponieważ narzuca to ludziom przyjmowanie danych zachowań, czasami niezgodnych z ich wolą.

© squick.pl

You cannot copy content of this page