Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

Poziom zagrożeń, z jakimi spotyka się młodzież w Polsce jest wysoki. Około 20% młodzieży żyje skromnie lub bardzo biednie, dlatego są zagrożeni na zjawisko ubóstwa. Młodzież najbardziej narażona jest na używki takie jak alkohol (odsetek osób, które kiedykolwiek używały alkoholu wynosi około 85%). Zainteresowanie młodzieży alkoholem spada, ale jest to pojedynczy sukces. Na stałym poziomie utrzymuje się odsetek młodzieży zażywającej kiedykolwiek dopalaczy i palących papierosy. Rośnie liczba osób w wieku 15-16 lat, które używały marihuany (około 25%), leków uspokajających/nasennych (około 18%) i substancji wziewnych (około 11%). 

© squick.pl

You cannot copy content of this page