Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Zadanie indywidualne

Zadanie 2

Potrzeba społeczna – potrzeba, której jednostka nie jest w stanie spełnić bez udziału innych ludzi.

Rola społeczna – reguły postępowania wynikające z oczekiwań otoczenia wobec jednostki zajmującej określone miejsce w strukturze społeczeństwa.

Światopogląd – przekonania i opinie na temat świata oraz różnych zjawisk.

Socjalizacja – to trwający przez całe życie proces, w którym stopniowo uczymy się funkcjonować wśród ludzi, nabywamy umiejętności, wzorców i zachowań.

Stygmatyzacja – proces polegający na tym, że otoczenie przypisuje jednostce dane cechy, zazwyczaj takie, związane np. z jej dawnymi zachowaniami i doświadczeniami odstającymi od normy albo z czymś co, inni ludzie uważają za dziwne lub niedopuszczalne.

Zadanie 3

Konflikt ról społecznych następuje, gdy człowiek:  B

Grupą społeczną nazywamy zbiorowość liczącą co najmniej: B

W podstawie piramidy potrzeb przypisywanej Abrahamowi Maslowowi znajdują się: D

Zadanie 4

Zadanie indywidualne

Zadanie 5

Mechanizm podziału ludzi na „swoich” i „obcych” polega na tym, że ludzie grupują zjawiska, rzeczy i innych ludzi, czyli dochodzi do podziału między „swoimi”, czyli osobami o podobnym do naszego światopoglądzie, a „obcymi”, czyli ludźmi różniącymi się od nas.

Zadanie 6

Zadanie indywidualne

Zadanie 7

A-2

B-4

C-1

Zadanie 8

Zdania prawdziwe: C,D

Zadanie 9

(PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ) Problemem, z którym boryka się młodzież we współczesnej Polsce może być uzależnienie od używek. Młodzież często zaczyna zażywać niebezpieczne substancje pod presją otoczenia, niestety może to prowadzić to wielu negatywnych skutków takich jak: problemy ze zdrowiem fizycznym, koncentracją i pamięcią, co może być powodem gorszych wyników w nauce. Jednak największym zagrożeniem są choroby psychiczne powodowane przez używki. Warto zauważyć, że młodzież nie musi od razu uzależniać się od ciężkich narkotyków, ale także od substancji wyrządzających mniejsze szkody na zdrowiu, takich jak papierosy, w takim przypadku dużym zagrożeniem są problemy finansowe, jeśli młody człowiek nie może kupić swojej używki, może zacząć zdobywać pieniądze w sposoby, które nie są legalne.

© squick.pl

You cannot copy content of this page