Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

Zbyt ścisłe związki mediów z politykami mogą być przyczyną spadku rzetelności mediów. Sponsorowanie dziennikarzy przez partie polityczne doprowadzi do upolitycznienia mediów i konfliktu interesów.

© squick.pl

You cannot copy content of this page